Zamestnanec na TPP v prevádzke EinPark /od 5,72€ hod.

Pri preposlaní pozície nedochádza k spracovaniu ani uchovávaniu osobných údajov. Údaje vyplnené vo formulári dostane len uvedený adresát.