Zamestnanec EinPark McCafé / TPP / od 5,72€/hodina

Pri preposlaní pozície nedochádza k spracovaniu ani uchovávaniu osobných údajov. Údaje vyplnené vo formulári dostane len uvedený adresát.