Crew trenér/ka

Vašou hlavnou úlohou bude viesť kolegov v úvodnom tréningu k lepším výsledkom. Aby ste im mohli byť skutočnou pomocou, musíte predovšetkým poznať ich prácu do posledného detailu. 

Ako tréner/ka budete nováčikom: 

  • Vysvetľovať všetky postupy na každom stanovisku krok po kroku. 
  • Poskytovať pomoc a dohľad. 
  • Pripravovať a vyplňovať čeklisty so spätnou väzbou na ich prácu. 
  • Pomáhať ostatným zamestnancom s čo najlepším výkonom a učiť ich všetko tak, aby splnili svoje akčné plány.

Budete skrátka zodpovední za odovzdanie a dodržiavanie tých najlepších pracovných postupov. Zároveň budete pravou rukou manažéra a budete ho zastupovať pri vedení niektorého z úsekov prevádzky. Trénerom sa môžete stať po absolvovaní úvodného tréningu a zaškolení na pozícii skúseného zamestnanca, väčšinou v rozmedzí 1 – 2 rokov. 


Ukázať voľné miesta