Floor manager/ka

Na tejto pozícii budete viesť zverenú časť reštaurácie počas celej zmeny a vašou hlavnou starosťou budú tri základné veci: dostatočné stavy zamestnancov, surovín a strojov. Aby ste sa mohli stať floor managerom/-kou, musíte poznať chod každej časti reštaurácie do najmenších detailov a absolvovať kurz pre floor managerov. Ako floor manager/ka budete dbať hlavne na ekonomickú stránku prevádzky reštaurácie, napríklad minimalizovať finančné náklady. Vaším ďalším profesijným rastom bude pozícia 2. asistenta/-ky po absolvovaní manažérskeho kurzu.

2. asistent/ka

Vašou hlavnou úlohou bude viesť pracovné zmeny vo zverenej oblasti. Okrem toho budete mať na starosti tréning jednotlivých floor managerov a administratívu spojenú s chodom reštaurácie. Budete mať tiež možnosť pokračovať vo svojej kariére, napríklad tak, že absolvujete kurz so zameraním na rozvoj osobnosti a vedenie ľudí, a tým sa vám otvorí možnosť na postup na pozíciu 1. asistenta/-ky.

1. asistent/ka

Na tejto pozícii budete môcť už plnohodnotne zastúpiť vedúceho reštaurácie. Vašou hlavnou úlohou bude systematicky viesť a riadiť chod reštaurácie, a to priamo „na pľaci“. Budete sledovať spokojnosť zákazníkov, venovať sa riadeniu a stráženiu nákladov na všetko, čo je spojené s prevádzkou reštaurácie. Ďalej budete zaisťovať kontrolu prevádzky, zaúčať trénerov, pracovať na rozvoji manažmentu a viesť zmeny.

Vedúci reštaurácie

Ako vedúci reštaurácie budete predovšetkým budovať tržby a QSC, čo je jedno z najdôležitejších kritérií smerujúcich k spokojnosti zákazníkov. Na to budete potrebovať predovšetkým motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov a skvelú znalosť všetkých faktorov ovplyvňujúcich tržby a náklady. Okrem toho budete mať na starosti administratívu, tréning a hodnotenie manažmentu, komunikáciu s úradmi a kontrolnú činnosť.

Administratívny pracovník/-čka

Medzi vaše hlavné povinnosti bude patriť nábor nových zamestnancov – budete často prvou osobou, s ktorou sa záujemcovia o prácu v McDonald’s stretnú. Najčastejšie s nimi budete riešiť zmeny, dohodovať zmeny úväzkov, starať sa o výplatné pásky, riešiť zmluvy, potvrdenia a pod. I keď nebudete pracovať priamo v prevádzke reštaurácie, budete mať dokonalý prehľad o jej chode.


Ukázať voľné miesta