Úvodný tréning

U nás nepotrebujete žiadnu prax. Úvodný tréning sme vymysleli tak, aby sa každý nováčik zoznamoval so všetkými činnosťami a úsekmi svojho pracoviska postupne a aby mal vždy na koho sa obrátiť s akoukoľvek otázkou. V úvodnom tréningu sa naučíte množstvo nových vecí a vďaka flexibilnému pracovnému času si môžete určiť, kedy a ako dlho chcete pracovať. Môžete pracovať napríklad aj len 4 hodiny denne, podľa možností.

Čo vás v úvodnom tréningu čaká:

  • Zoznámite sa s chodom celej reštaurácie a so všetkými jej úsekmi – kuchyňou, servisom a lobby. Na začiatku každej zmeny vás potom podľa Plánu úvodného tréningu vedúci zmeny pridelí na jeden z týchto úsekov a pridelí vám konkrétnu prácu. 
  • V kuchyni sa naučíte pripravovať jedlo tak, aby spĺňalo všetky naše štandardy, postupne sa zoznámite s každým strojom a výrobným postupom. Na servise si osvojíte schopnosť rýchlo, ale pritom príjemne obslúžiť každého zákazníka. 
  • V lobby reštaurácie sa budete starať o čistotu všetkých priestorov určených pre zákazníkov. 
  • Po celý čas, ktorý v úvodnom tréningu strávite, budete mať k dispozícii crew trénera či skúsenejšieho kolegu, ktorý vám vysvetlí a názorne ukáže každý krok vašej práce. Tiež vám pomôže zhodnotiť, čo už viete na jednotku a na čom musíte ešte zapracovať. 

Úvodný tréning väčšinou trvá maximálne 3 mesiace pre plný úväzok alebo 6 mesiacov, ak ste zamestnancom na dohodu o pracovnej činnosti. Môžete sa tešiť na rozmanitú prácu, kde vás toho veľa naučíme, aby ste mohli postúpiť ďalej a stať sa skúseným zamestnancom, teda crew.


Ukázať voľné miesta